Saturday, December 2, 2023

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉၽေးသိုၵ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ

Must read

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃပဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉဝႄႈႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်မႃးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ 11 /1/2021 ဝၢႆးဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်း RCSS ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ   လၢတ်ႈဝႃႈ – “RCSS ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်း TNLA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸင်ႇၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဝႆႉထႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ် ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇႁူႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 “ သင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈတေၼမ်မႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ တေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ” – ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

RCSS တင်း TNLA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးတင်းၼမ်ႉတူႈ  တင်းသွင်တီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 3,700 ၵေႃႉ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း