Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးၸမ်တူဝ်ၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to NT Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA  ပဵၼ်ထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ   ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ  တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈ  ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၶမ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝႃႈ မၢင်တီႈၼႆႉ တီႈ ဝၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇဝႆႉလႄႈ ၶဝ်ပႆႇႁတ်းမိူဝ်း၊ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်မိူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမၢၼ်ႈၸၢမ်မီး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 268 ၵေႃႉ။  ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 74 ၵေႃႉ၊  တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼႃးသၢႆးသမ်ႉ မီး 620 ပၢႆ  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။

  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ်။  တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆဢၢၼ်၊ ၶုမ်ႇငိုၼ်း၊ ၵွင်းၶႃး၊ ပၢင်ႇလေႃႉ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇၶၢမ် ၊ ၵုင်းသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။  ယွၼ်ႉၵူဝ်မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၾင်လိၼ် ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၊ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇႁိူၵ်ႈၵႂႃႇသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်း ၶဝ်ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်လႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတိုၵ်ႉမီးၸုမ်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸၢင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမႃးထႅင်ႈ ပင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းသွင်။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး 3,700 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇတမ်းၸႂ် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်။ RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ TNLA သမ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 တေႃႇထိုင် 28/2/2021 ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း