Saturday, July 20, 2024

ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆသုၼ်ႇတူဝ်

Must read

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   1,400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆသုၼ်ႇတူဝ်ၼၢင်းယိင်း။

Photo Credit to အ၀င်း/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႈႁေႃႇႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်၊ ၵေႃႉလႂ် ၵႂႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶူဝ်းတႃႇၼၢင်းယိင်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတီႈသုတ်း တႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ် ၽႃႈဢွမ်ႈၼၢင်းယိင်းၼေႃႈ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈၼႃ။ သင်ဝႃႈ တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သဵင်ႈၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈ သေတႃႉ  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ တေလႅပ်ႈလႆႈယူႇႁိုင်ထႅင်ႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ် ယႅမ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ  သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇ ၵၼ်ဝႆႉယူႇလႄႈ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶၢဝ်းႁိုင်ၸိုင် တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယဝ်ႉ ၽူႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/12/2020  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း