Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးသွင်ႁဵင်

Must read

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မီး 2,000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ  ။

- Subscription -

လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်  တၢင်း ၼမ်ႉတူႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး   တီႈမၢၼ်ႈၸၢမ် တေမီးႁူဝ် ၵူၼ်း 200 ပၢႆ တီႈၼႃးသၢႆး 600 ပၢႆ။ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉတေႃႉၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ  မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ” –  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈၸၢမ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ၊ ဝၢၼ်ႈမႆႉႁုင်း လႄႈ လုၵ်းလိူဝ်ႇ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 249 ၵေႃႉ။ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႉႁုင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁုင်းလႄႈ ၼႃးမတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 622 ၵေႃႉ  ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၼိုင်ႈ ႁဵင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေမီးမွၵ်ႈ   ႁဵင်ပၢႆ ။ ယၢမ်းလဵဝ် မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းပိၼ်းယႃးၵူင်း၊ ထမ်ႇမယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 လႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၵိုတ်းသိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 2 လိူၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 တေႃႇ ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း