Saturday, July 20, 2024

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

Must read

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈၶႅပ်းမႄး လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်းတူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပႃႇတီႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၵၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၸႄႈဝဵင်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇသေ လႆႈၶေႃႈယိုၼ်ယၼ်တီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဝႆႉတႄႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်း ပေႉပုၼ်ႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD သေဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇၼႆႉပဵၼ်  ၸၢႆးမျႃႉထုၼ်းသွႆႈႁိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းၺၢၼ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈပေႉလွင်ႈသုမ်းၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပႆႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 4 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆသေ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ(ဢမ်ႇၸတ်း) ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉတႃႇ 12 ဢိူင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း