Thursday, June 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 100 ပၢႆ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႃႇ 109 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Tin Mung Thein/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်း

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး 100 ပၢႆ ။  

- Subscription -

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်းၼႆႉ  ပေႃးပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆ လႆႈ 3 ဝၼ်း ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢႆႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်မႃးလႄႈ  ၸိူဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဵမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝူင်ႈမႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆႇ တူၵ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး တေမီး မွၵ်ႈ 1 ႁဵင်ပၢႆၼႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆဢၢၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဵင်ပၢႆ ၼႆႉ  မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ပိၼ်း ယႃးၵူင်း၊ ထမ်ႇမယူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 လႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း