Wednesday, July 17, 2024

RCSS လႄႈၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင်။

Photo ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ- မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလုင်းဢွင်ႇမျၢတ်ႈလႄႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 5/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် ၵၢင်ဝၼ်း   12 မူင်းၼႆႉ   RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်း 2

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလူင်းဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ပႃႈၼၢင်းဢၢမ် ၶဝ် ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ ဢေႃႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေၾႆးမႆႈမူတ်း ။ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသမ်ႉၽူင်ႉသႂ်ႇ လုင်းငူဝ်ႉ ၼႆတၢႆထင်တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃယုမၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းတႄႉပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈၶူၺ်ၶဝ်ၺွင်ႇသွႆႈၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ တူဝ်တၢႆ ဢၢႆႈငူဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၽႂ်ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်းၶိုၼ်း- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆ၊လိသေႃး၊တႆး ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၺွင်ႇသွႆႈ၊ ပဵင်းၺွင်ႇ၊ ႁူၺ်ႈႁုင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမတ်း ၼႃးသၢႆး ဢမ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈႁိမ်း 1000 ၵေႃႉ ပၢႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် လႄႈၵျွင်းၼႃးသၢႆး။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

တၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ TNLA ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် 10 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း