Monday, June 17, 2024

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်း

Must read

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈ ယိုဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ႁၢင်ႈ – ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

21/11/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်း ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဝႆႈၽြႃးယဝ်ႉသေ လူင်းမႃးယႃႇပူႉၵိၼ်တီႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼၼ်ႉ   ။ 

- Subscription -

ပလိၵ်ႈၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းတီႈႁိူၼ်း။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈႁူဝ်ဢိုၵ်းၾၢႆႇၶႂႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ။ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ”-ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တိုင် ဢိူင်ႇပၢင်တိုင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းပဵၼ်ၽႂ်ယင်းပႆႇႁူႉ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃတူဝ်ယူႇဝႃႈၼႆ။  

ဢူးထၢႆႉၸေႃႇၼႆႉ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သေ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼႆႉသေ ၸင်ႇႁႃဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆၼိုင်ႈ မႃးၵူၺ်း။

Photo Credit to Thar Zaw Lso: ႁၢင်ႈၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမႂ်ႇပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းတီႈ 14/11/2020 ၼႆႉၵေႃႉ မီးၵူၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢူးၸူဝ်းထုၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼၼ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။

တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ် ၊ ပႃးၸဵမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ တင်ႈဢဝ်ပီ 2015 မႃး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ပဵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈတႆး မုၼ်ၸဝ်ႈတဢၢင်း ၵေႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းယင်းၺႃးယိုဝ်းလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉသေပွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း