Wednesday, February 8, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ့်မႄး  ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈဢေႃႈၼၼ့်။ ယူႇၵေႃ့လဵဝ်ၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ့်။ ယွၼ့်သင်လႄႈ မၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆတႄ့ ဢမ်ႇပႆႇႁူ့ငိူၼ်ႈၶႆမၼ်းတေ့တေ့ ” - ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းတႆးလၢႆတီႈ...

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃး ၺႃးၵိၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆ 15 ပီ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတီႈၵျွၵ့်မႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၵႃး ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 15 ပီ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇၸွႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်  ။ ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ပူဝ်ႇပူဝ်ႇ ဢႃယု 31 ပီ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း သၢႆ/လႅင်း တဵင်းၸၢၼ်ႇ( သိမ်းစံ ) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2022  ၽွင်းၵႃးမၼ်းႁေႃႈၼၼ်ႉထိုင်တီ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇၶၢႆႉ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း   

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ  ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈတႃႇ 20 လင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ် ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 48 လင်ၼၼ်ႉ ၶၢႆႉလူင်းၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ...

လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေလႆႈၶၢႆႉမူတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ယူႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႇဢီးၸႂ်ႉပွၵ်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇတေၵႂႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်း။   ပေႃးလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့မႃး ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼၼ့်  ယူႇတႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ပၢင်ၵျေႃႇမူၼ်ႈ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်မႃးပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတၢင်းၼႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ် ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဝႃႇ ၵႃးဝႃႇ မႃးၵိုတ်းၾၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ၵႂႃႇလွင်းဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈမီးသေၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇလိုပ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   100 ပၢႆ ဢၼ်မီးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁႂ်ႈမူတ်း ၊ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉသဵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 3-4 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ...

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  ထူဝ်ႈတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး ၼွင်ပိင် - ပုင်ႇဝူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ့်မေႃႇၽီလူး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 7...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 ႁဵင်ပၢႆ ၶမ်ၸႂ် လွင်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5,000 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပီပၢႆၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶမ်ၸႂ် တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း   မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တေလႆႈတႄႇငဝ်ႈ(သုၼ်ႇ) ၶိုၼ်း   ၾၢႆႇၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁိပ်ႈႁႂ်ႈမိူဝ်း ယူႇတိၵ်းတိၵ်း  ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝူၼ်ႉၵႂင်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉမီးဝႆႉမွၵ်ႈ 5800 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 28 ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီး  တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး   မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇႁူး သူၼ်၊...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေပွၵ်ႈႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇၸူးလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၸိုင် ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇၶိုမ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ မိူင်းငေႃႉ...

ၸဝ်ႈသြႃႇ ၵျွင်းၼႅမ်းသႆး  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးၵျွၵ့်မႄး ဢမ်ႇယူႇလီ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်

ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈ ၵျွင်းၼႅမ်းသႆး  ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်း လူဝ်ႇငိုၼ်းၵမ့်ၸွႆႈၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးဝုၼ်ႇၼ ၵျွင်းၼႅမ်းသႆး ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢၼ်ပၢႆၽေးသိုၵ်းသေ ၶၢႆ့မႃးယူႇ တီႈ ဝတ့်ၵျွင်းတွင်ၼဝ်ႈ ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယူႇလီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/11/2021  ၊ တႃႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းတွင်းဢမ်ႇပေႃး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၵျေႃႇၶိၼ်ႇ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လင်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၶူပ်ႇ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ   ၼွၼ်းဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵိုၵ်းၸွမ်းႁိူၼ်း  ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လင်ၼိုင်ႈ  တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၶမ်ၾႆး။ ဝၢၼ်ႈၼႃးထွၼ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ဝဵင်း 10 လၵ်းပၢႆ ၊ ၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇပၼ်ထူပ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းတႆးၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ  ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း။ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႉဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/09/2022 ၊ ၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ် SSPP  ၼႆသေ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆးယဝ်ႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႈမႄး။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၾူၼ်းတင်းမၼ်းၸၢႆးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇတတ်းၶႃပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းယူတ်းယႃမႃးပီပၢႆၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၸဵပ်းပႆႇႁၢႆလီ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းမီးၼွင်လီမႆႈၸႂ် ၊ မေႃယႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ် လဵၵ်းသတီးတီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸဵပ်းယင်းပႆႇႁႅင်ႈ ပႆႇႁၢႆ ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃမူတ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းသိုပ်ႇယႃထႅင်ႈသေ...

ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ဢိင်ပွႆးၽြႃးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ပွႆးၽြႃး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢဝ်တိုဝ်ႉတင်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း၊  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ၊ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၵၼ်လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ တေလိူင်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းပွႆးၽြႃး တီႈဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇပႃးပလိၵ်ႈပႂ်ႉယၢမ်း  2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈ တႃႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းမီးၶေႃႈပူင်တၢင်းၼိူဝ်မႃးတႃႇၶၢႆႉတီႈယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ပေႃးမီးဢမိင်ႉတူၵ်းမႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတီႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်း၊ ႁဵတ်းၵႅင်ႈယိုဝ်းထွင်ႉထွင်ႉထႅင်ႉထႅင်ႉသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ တီႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ”-...

Latest news

- Advertisement -spot_img