Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 3 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း 2 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ယိင်းဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ။

Photo : ႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ် တီႈဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ။ ဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ လႄႈ ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ  တၢႆထင်တီႈဢေႃႈ ။ ဢွၼ်ႇယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉ ႁဵၼ်းယူႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶဝ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ မွၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း 5 မူင်းမိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ လူၺ်းမေႇတၸိၼ်ႇ လႄႈ လူၺ်းမေႇမျၢတ်ႉမုၼ်ႇ ဢႃယု 14 ပီလႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသွင်။ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်း ဢႃယု 60 ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သႅၼ်းဢႃယု 50 ပၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇသေ လူႉၵွႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမရ – 501/502 ၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈ သိုၵ်းဢၼ်မီးတၢင်းမိူင်းငေႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇလၢႆတၢင်းလႄႈ လၢႆမူႇလၢႆဝၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၊ ၵိဝ်ႇသႅဝ်း ၊ မၢၼ်ႈၶႃႇ ၊ တေႃႉသၢင်ႇ လႄႈ ႁူးသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း