Monday, May 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉထႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ 1 လင်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း ယူႇတီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇ (RPG – 7) (5) လုၵ်ႈ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း 4 လုၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈမူၼ်ႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ။

- Subscription -
မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဢေႃႈ။ သိုၵ်းလွႆ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ RPG – 7 ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း 4 လုၵ်ႈ။ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း သွင်ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းလွႆ ယူႇတီႈ ထၢင်သၢႆး ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ RPG – 7 ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်းထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ပႆႇလႆႈႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈတႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈႁွင်း လူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်သၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်းလႄႈ ပွၵ်ႉလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တင်းမူတ်း 35 လုၵ်ႈ။

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်း TNLA ႁႅင်းၵူၼ်း 10 ၵေႃႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ၾၢႆႇတိၼ်ဝဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပေႃးပဵၼ်ၽူႈ ၸၢႆးသမ်ႉ ၸႂ်ႉ ထွတ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသေ သွၵ်ႈၸွမ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇလူင်းတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်လႄႈ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇၼိူဝ်တူင်ႈၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵွင်းမူး 105 လၵ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း