Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ  

သိုၵ်း KIA တင်း ABSDF ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 ႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈသႂၢင်းပၼ် 30,000 ပျႃး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်ၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ABSDF ႁွင်ႉပူႇၵႄႇ ပူႇႁဵင် ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းလူင်...

ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တီႈၼႆၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးသူႈၽႃႇၵၼ် ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁေႃႈၽႂ်းၼႃႇၶႃႈယူဝ်ႉ ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းဝၢင်ႈၽၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇဢေႃႈ။...

ယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၶေႃးၸဵပ်း/ယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိုမ်းတမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မၼ်းပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ၵႂၢမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလီလီယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ တေၵိၼ် ၼမ်ႉ ၵူၺ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၼႃႇ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တီႈၶေႃးမၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵွႆး ။ မွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ လိူဝ်ႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆဢေႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်သင်လႆႈလႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးမူထိူၼ်ႇထုၺ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမူထိူၼ်ႇ ထုၺ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/5/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမူထိူၼ်ႇ ထုၺ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၵိၼ်ၸၢင်ႈပိတ်းၼဵင်ႈၼႂ်းသူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလုၺ်း ဢိူင်ႇၶူင်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊  ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးၵၢၼ်သင်ႁဵတ်းတေႉတေႉၶႃႈ။လိူဝ်သေ မႃးႁႃၵိၼ်ၸၢင်ႈပိတ်းၼဵင်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ။မိူဝ်ႈမၼ်းတိုၵ်ႉပိတ်းၼဵင်ႈၼၼ်ႉ...

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈတူၵ်းၼမ်ႉတၢႆ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူမ်ႉသေသဵၼ်တူၵ်းတၢင်း တူၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉ လူႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇသူင်ႇၶူဝ်းသေပွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉတီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၸၢဝ်းငၢဝ်း  ရူတ်ႉၶိူင်ႈသဵၼ်တူၵ်းၼမ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလူႉတၢႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊၸၢၵ်ႈၾႆး

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈပႃး ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ပႃးၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆး ၶွင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပႃးၵႂႃႇ ပႅတ်ႊထရီႊဢွၼ်ႇ ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ ဢေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၵၼ်တင်းၸၢၵ်ႈၾႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုင်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶမယ 501 ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ PDF ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယူႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉ...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႃးၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉလွၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႃးၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸူမ်ၼမ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႃးၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉလူႉလွၼ်ႇ တီႈၼမ်ႉတူၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်တႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၸူမ်ၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2...

ၵူၼ်းၸၢႆး  2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယၢဝ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ့်မႄး  ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈဢေႃႈၼၼ့်။ ယူႇၵေႃ့လဵဝ်ၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ့်။ ယွၼ့်သင်လႄႈ မၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆတႄ့ ဢမ်ႇပႆႇႁူ့ငိူၼ်ႈၶႆမၼ်းတေ့တေ့ ” - ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းတႆးလၢႆတီႈ...

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃး ၺႃးၵိၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆ 15 ပီ ၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတီႈၵျွၵ့်မႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းၵႃး ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်  ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 15 ပီ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇၸွႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်  ။ ၵူဝ်ႇပျေႉၽဵဝ်းမွင်ႇ(ဢမ်ႇၼၼ်) ပူဝ်ႇပူဝ်ႇ ဢႃယု 31 ပီ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း သၢႆ/လႅင်း တဵင်းၸၢၼ်ႇ( သိမ်းစံ ) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2022  ၽွင်းၵႃးမၼ်းႁေႃႈၼၼ်ႉထိုင်တီ တူဝ်းၵဵတ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇၶၢႆႉ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း   

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ  ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း မွၵ်ႈတႃႇ 20 လင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ် ၵူၼ်း 174 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း 48 လင်ၼၼ်ႉ ၶၢႆႉလူင်းၵႂႃႇယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉ...

လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေလႆႈၶၢႆႉမူတ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၶၢႆႉၵႂႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယေး ယူႇၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိပ်ႇဢီးၸႂ်ႉပွၵ်ႈလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇတေၵႂႃႇၶၢတ်ႈႁိူၼ်း။   ပေႃးလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ပၢင်တေႃႇလွင်းပိုတ်ႇႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့မႃး ႁိမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼၼ့်  ယူႇတႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ပၢင်ၵျေႃႇမူၼ်ႈ ၸၢတ်ႈသႅင်းတႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးဝဵင်းၵျွၵ့်မႄးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်မႃးပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းတၢင်းၼႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်းၼၼ့်ဢေႃႈ။ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်းၶဝ် ဢဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဝႃႇ ၵႃးဝႃႇ မႃးၵိုတ်းၾၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ၵႂႃႇလွင်းဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈမီးသေၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇလိုပ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   100 ပၢႆ ဢၼ်မီးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁႂ်ႈမူတ်း ၊ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉသဵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 14/12/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 3-4 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img