Sunday, April 14, 2024

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် သင်ႇၶတူၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

Photo : ႁၢင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/11/2023 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တိူဝ်ႉၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။  ၸုမ်းႁဝ်းၸွႆႇသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းမွၼ်းသႅင် ဢႃယု 29 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  သင်ႇၶ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း  ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ” ယၢမ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉဢေႃႈ။မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းဢေႃႈ။မုၼ်ၸၢင်းတႄႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။တိူဝ်ႉတီႈ ၶႃမၼ်းလႄႈ မိုဝ်းမၼ်း မွၵ်ႈ 3 ႁွႆးၼႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႆႉယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇႁူးၵူႈတၢင်း မၢင်ပွၵ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႄႈလွတ်ႈလႆႈ။ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေယူႇတႃႇသေႇ ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။

ၵူၼ်းၸၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးလႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးဝႆႉ ၼႂ်းလႂ်ၵေႃႈ ယိူင်းတၢင်းၼၼ်ႉသေယိုဝ်း။သမ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႆးၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇယူႇထႅင်ႈ။ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ သုမ်းႁိူၼ်းသုမ်းယေး သုမ်းသၢႆၸႂ်ပႃး ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်သေဢိတ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း 1027 သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇသေယၢမ်းလဵဝ်လူင်းမႃးထိုင် တၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼွင်ၶဵဝ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၵူႈဝၼ်း။

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း မၢၵ်ႇမႅင်းဢၼ်ၾင်ဝႆႉ ၸွမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်း ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်မႂ်ႇ မီးဝႆႉၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉယဵပ်ႇၺႃး လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်။လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း