Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၶိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶမ် ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ – ၼမ်ႉ တိုၵ်း – တၢင်ႉယၢၼ်း – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းတီႈၼႆႈ ၼႅတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉတိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း သေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႉလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵႂႃႇတၢင်းၵုၼ်လူင် – သႅၼ်ဝီ – လႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ တေလႆႈပၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်း ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈလူင်းမႃးၼမ်သေ မႃးၶမ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ။ ယွၼ်ႉတီႈၵဵၵ်ႉဝႃႉ တၢင်းၶဝ်ႈတီႈၼမ်ႉတိုၵ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးထိုင် 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵူၺ်းလႄႈ မၢင် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မႃးတူၵ်းလိုၼ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

“ၶႃႈႁဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသေ မႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈၼႆႉ ပေႃးၶမ်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ တေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉတိုၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵဵၵ်ႉၶဝ် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႃးၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၶျိၼ်း သူၺ်ႇႁေႃၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈၼႆႈသမ်ႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်ႈ 2 မိုၼ်ႇၶႃႈ။ တႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမႃးတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉၼမ်ႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးၸိူင်ႉၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း