Sunday, April 14, 2024

ထဝ်ႈယိင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်တၢႆ ဝၢႆးဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ် ၽွင်းၵႂႃႇၸႂ်းပီႈၼွင်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈပီႈၼွင်ႉဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 22 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပႃႈငိုၼ်းသွႆႈ ဢႃယု 64 ပီ ယူႇမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပီႈၼွင်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႈမႄး ၊ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈၼမ်ႉၽီပၼ်ၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဝႄႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉပႃး၊ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင်တီႈႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉလီငၢမ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႇဝႃႈ-“မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉမိူင်းတူၼ်မႃးဢႅဝ်ႇပီႈၼွင်ႉဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ။ မၼ်းၼၢင်းႁၼ်ပိူၼ်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉၽီပၼ် ယႃၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼႆသေ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၸွမ်းပိူၼ်ႈ။ ၼမ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼႆမၼ်းၵတ်းၸီႈၼႃႇၵေႃႈႁင်းမၼ်း၊ မၼ်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ သမ်ႉၶီႇမႃးၸွမ်းတၢင်းတၢင်းလင်ရူတ်ႉ ဢမ်ႇမီးဢၼ်မုင်းဢၼ်ႁႄႉသေလႄႈလူမ်းပဝ်ႇႁႅင်းၵေႃႈတေပႃး ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈမႃးဢဝ်မၼ်းတၢႆပႅတ်ႈ။ တူၺ်းတႄႉလႅပ်ႈတေပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈလိူတ်ႈလိူဝ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉလိၼ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ဝႃႈပဵၼ် ၼမ်ႉၽီပၼ်ၼႆႉမီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းငေႃႉလႄႈၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပဵၼ်တီႈၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်မႃးၵိုတ်းလိုဝ်ႈသုၵ်ႈလၢင်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵႃးၵူၺ်း။ ဝၢႆးလင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၽီပၼ်ယဝ်ႉၼႆႉတႄႉၼမ်ႉလိၼ်းမီးပဵၼ် 5-6 ဢၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ မၼ်းၵတ်းၸီႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ပေႃးၵူၼ်းပဵၼ်လုၵ်ႉႁႃႉ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၸိုၼ်ႈသႃႇႁႃႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢၢပ်ႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉယိၼ်းဝႃႈမီးၸုမ်းဢၼ်မႃးႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢၢပ်ႇယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဢမ်ႇပေႃးၵႂႃႇဢၢပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းမႃးတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/10/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မႃးဢၢပ်ႇၼမ်ႉလိၼ်းၼႆႉသေ တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးဢၢပ်ႇၼမ်ႉယဝ်ႉ ဢၢၼ်းၶိုၼ်ႈရူတ်ႉၵႃးပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ သမ်ႉပလၢတ်ႈတူၵ်းရူတ်ႉသေတၢႆဝႃႈၼႆ ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမင်းၼႆႉမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 15 လင်၊ ၽွင်းပီ 2020 သိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း