Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 427 တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၸေႊၼိူဝ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၽႃပႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင် တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 6 ၸူဝ်ႈမူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်းၼိူဝ် လူႉၵွႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉၵူၺ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်းၼိူဝ် (အထက်ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်းတႂ်ႈ (အောက်ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 1 ၵေႃႉ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵူင်းၼိူဝ် လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင် ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈ လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူႉတွင်း) ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း တီႈလွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈႁပ်ႉ လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး 15 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း