Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ လွင်းသုမ်းၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လွင်းၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ် မၢင်ၸိူဝ်းသုမ်း ထိုင်တီႈၶၢႆၶမ်း ၶၢႆၶူဝ်းသူၼ် တႅၼ်းၵေႃႈမီး။

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလွင်းသုမ်းၵေႃႈမီးၼမ် ၸိူဝ်းလွင်းပေႉ လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းလၢႆတူပ်ႉၼႅပ်ႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွၼ်ငိုၼ်းၼမ်ႉတွၼ်း ၼႂ်း Website/ Application ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ KLFB ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းပဵၼ်ၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၶႃႈဢေႃႈ။ ၵဵမ်းၼၼ်ႉ တေမီး Website ၊ App မၼ်းဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင်ၼႆႉမႃး 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ် လဵၼ်ႈၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်း ၶၢႆထူဝ်ၼဝ်ႈ၊ ၶၢႆၶမ်း၊ ၶၢႆရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လွင်းသုမ်းမႃးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင် လိူၼ်ၼႆႉမႃး တီႈ Web ၊ App ၼၼ်ႉ ထွၼ်ငိုၼ်း သႂ်ႇၼႂ်း K-pay ႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ် သုမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်း”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ KLFB ၼႆႉ တႄႇသူင်လဵၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ႊ 2023 ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ် ၵၼ်လွင်းသုမ်းယွၼ်ႉၵဵမ်းၼႆႉမႃး တင်းၼမ်သေတႃႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသၢၼ်လွင်ႈၵဵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းငိုၼ်းၼမ်ႉတွၼ်းသေ တိုၵ်ႉသူင်လဵၼ်ႈၼမ်။

“ၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်း လဵၼ်ႈၵၼ်မႃး တေမီး 6-7 လိူၼ်ယဝ်ႉ ဢေႇသုတ်း ၶဝ်တေသႂ်ႇငိုၼ်း လဵၼ်ႈၵၼ် 30,000 – 40,000 ပျႃး ၼမ်သုတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ် – 200 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ တေႃႇလိူၼ် လႆႈၼမ်ႉတွၼ်း 2-3 ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်။ ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထွၼ်ငိုၼ်းလႆႈယဝ်ႉ တီႈ Web ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၺႃးလႅၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ယႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၺႃး တေႃႈၼင်ႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၺႃးလႅၼ်တင်းၼမ်ဢေႃႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉသေ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၺႃးလႅၼ် သုမ်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ မီးၵူၼ်းဢွၼ်လဵၼ်ႈသေ ႁဝ်းလဵၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၶႃႈလႆႈသုမ်းၵႂႃႇပႃး မွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း သုမ်းၵႂႃႇၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်မၼ်းၵေႃႈ မီးဢေႃႈ။ တီႈ သီႇပေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လွင်းသုမ်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵဵမ်းမၢၵ်ႇၼင် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ KLFB ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်ၸိူဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႁႃမႃးတင်းပီၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈ လဵၼ်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇၵူႈႁိမ်ငိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉသေ မႃးလဵၼ်ႈ ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ ၽူဝ်မေးပႅတ်ႈၵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း