Wednesday, April 24, 2024

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢင်ႈပၺ်ၺႃ ပႃႇရမီႇ ဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆး ၸွႆႈသူင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး  

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈလႆႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈၸိုင်ႈထႆး

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်ႈႁဵၼ်း ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸွႆႈၵွင်ႉပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၶိုၼ်ႈလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလ ၵျွင်းလူင်ပုင်ႇဝူဝ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ႁဝ်းၸွႆႈပၼ် လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထၢမ်တီႈၽူႈမီးၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်သေ လၢတ်ႈပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် 2 ၸုပ်ႈယဝ်ႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈၼႆႉ တေမီး 2 ၸၼ်ႉၸွမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းၼၶွၼ်ႊရၢတ်ႉသီမႃႊ (วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ) လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼၶွၼ်ႊၶူဝ်ႊရၢတ်ႉ ၸိုင်ႈထႆး (วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ) ယူႇတီႈ ၽႃႇသႃႇ Major မၼ်းသေ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈၶိုၼ်ႈ 3 ပီ မၢင်ၸိူဝ်း 4 ပီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈၼႆၵေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်းႁဝ်းၵျႃႉ။ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈပဵၼ်တႃ ႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵွပ်ႈမီးၵူၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼ်ၼႆႉ။ၵူၺ်းၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈဝႃႈ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼမ်ၼႃႇၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼၶွၼ်ႊၶူဝ်ႊရၢတ်ႉ ၸိုင်ႈထႆး (วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช ) ၼႆႉ တေလႆႈ မီးဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း  တေလႆႈမီးဝႆႉ ပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport  လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးဝႂ်မုင်ႉႁႃႁိူၼ်း ( ဝႂ်ႁူဝ်ႁိူၼ်း) ၊ မၢႆၾၢင် (မၢတ်ႇပုင်ႇတိၼ်ႇ) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵꧣ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼႆႉ တေၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၾၢႆႇထႆးပဵၼ်ယႂ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပီလႂ် သဵင်ႈငိုၼ်း 4 – 5 မိုၼ်ႇ တႃႇ ၵႃႈယူႇၵႃႈႁဵၼ်းၵႃႈၵိၼ် ။တႃႇၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းၼၶွၼ်ႊရၢတ်ႉသီမႃႊ (วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ) ၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈၵမ်ႈၼမ်သေ ငိုၼ်းဢမ်ႇပေႃးလႆႈသဵင်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၶွၼ်ႊၶူဝ်ႊရၢတ်ႉၼႆႉတႄႉ မႃးပီၵၢႆ 24 ၵေႃႉ ပီၼႆႉသမ်ႉ မႃး 5 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း မီး 29 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၶွၼ်ႊရၢတ်ႉသီမႃႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပီၼိုင်ႈ ထိုင်ပီ 4 တေမီးယူႇ 60 ပၢႆဢေႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလၢႆလၢႆ   ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမႃး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇၸေႊ ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မိူင်းသူႈ ၊ ၵေးသီး ၊ မိူင်းၼွင် ၊ မိူင်းၵိုင် ၊ လၢႆးၶႃႈ ၊ မွၵ်ႇမႆႇ ၊ ၵႃလိ ပီ 2023 ၼႆႉ မီးမႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉမႃး တၢင်း မိူင်းၶၢင်ၵေႃႈမီး။

ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလ ၵျွင်းလူင်ပုင်ႇဝူဝ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸွႆႈသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းၼၶွၼ်ႊရၢတ်ႉသီမႃႊ (วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา-มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย) မီးမႃး 6 ပီယဝ်ႉသေ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၶွၼ်ႊၶူဝ်ႊရၢတ်ႉ ၸိုင်ႈထႆး (วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช) မီး 2 ပီ ပႃးပီၼႆႉယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း