Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊထွၼ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၾၢႆ ယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/8/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸုမ်း Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) ဝႃႈ လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၾၢႆ ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၾၢႆၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉတူႈ တင်းမူတ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆ ယိုင်းၶႅၼ်းလီ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၸုၵ်းတၢင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁူမ် ၸူမ်းၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးၽေးၶဵၼ်ယူႇ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇယဵၼ်။ ထႅင်ႈ လွင်ႈၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၵိုတ်းသေ သိုပ်ႇသၢင်ႈၾၢႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၺႃး ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈ။ ၽွင်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶဝ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ သင် ထွၼ်ဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈ ၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stuck SA ဢွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်း BHRRC လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင်ၶွမ်ႊပၼီႊၼွၵ်ႈ မိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈ တႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/7/2020 လွင်ႈ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆလၢႆလၢႆလႄႈၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပိုတ်ႇယိုဝ်း RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈ ၾၢႆယႄးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး” ဢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႊပ ၼီႊ ၼွၵ်ႈမိူင်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း သၢင်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ပိူဝ်ႈငိူင်ႉဝႄႈလွၵ်းလိင်ႉလႅၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈသၢင်ႈၾၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းတေၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉယွၼ်ႉၾၢႆ ၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်တေႃႇဢွင်ႇ သၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃးတင်းလၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းၼၢင်းၸွႆႈၵိုတ်းပၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈ ၽၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁပ်ႉထွမ်ႇပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ဝၢၼ်ႈလႄႈၶိုင်သၢင်ႈပၼ်တၢမ်ၼင်ႇဢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတုၵ်းယွၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း