Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ၶႂ်ႈလႆသုၼ်ႇလႆႈ ၵတ်းယဵတ်

ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆယၢင်ႇ ပႃးၸဵမ်တႃႇလႆႈတွတ်ႈၶိုၼ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ပၢင်တူင်ႉ ၼိုင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ဢၼ်မီး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

- Subscription -

မီးၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ။ လၢႆးၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႉ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ်ႇလႆႈ၊ ယုၵ်ႉပၢႆႉ တုၵ်းယွၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶႆႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် – ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

“ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၶဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ဢမ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်း ယဝ်ႉၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းပၢင် သပ်းလႅင်းၼႄ ၸင်ႇပွင်ႇၸႂ်မႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်   ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်း သေ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢေႃႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတင်းသဵင်ႈၶႃႈ” – ၼႆ ၸၢႆးၸွမ်မိူင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈဢွၼ်ႇႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၶၢႆး၊ ၼွင်ႇသိမ်ႇ၊ ၵုင်းၸူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸိသင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းဢဝ်လၢႆးၵႅပ်ႈ လၢႆးဝႆးလႄႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၵူၺ်း – ၸၢႆးၸွမ်မိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆၸွမ်မိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိူဝ်းႁႃး တတ်းႁၢမ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၶႅၼ်းတေႃႈလုၵ်ႉမႃး တုၵ်းယွၼ်း တူင်ႉၼိုင်ၶတ်းၸႂ် ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈၶႃႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးပိူၼ်ႈတတ်းပိူၼ်ႈႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ -ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်း ယေးတီႈ ယူႇ။ ဢိင်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပႅတ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း