Saturday, June 15, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 12 ဢိူင်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်း 12 ဢိူင်ႇ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶဵတ်ႇသဵင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2020 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ- ႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ပၼ် ဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်း 12 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- ႁဝ်းၶႃႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ပေႃးတေမီး သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်းၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်း၊  ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်မႃးသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 12 ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ၊ ဢိူင်ႇၵေႃပလၢဝ် ၊ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပႃႇလႅင်၊ ဢိူင်ႇၵွင်းၸလၢမ်း၊ ဢိူင်ႇၶိုမ်းလႄႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်း 4 ဢိူင်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ပဵၼ်ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ၊ ၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ပၢင်ႇလေႃႉ တင်း ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 6 ႁဵင်ပၢႆ။

ၼႂ်း 8 ဢိူင်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ပဵၼ်ဢိူင်ႇ ၵွင်းၸလၢမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 797 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇပႃႇလႅင် 998 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇၵေႃပလၢဝ် 925 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ 988 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇၶိုမ်း 2,000 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ 1,390 ၵေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ 1,200 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် 8,298 ၵေႃႉ တင်း ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ဢၼ်ပႆႇႁူႉဝႃႈႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ပီႈၼွင်ႉၽူႈသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်းမူတ်းၼႆႉ မီးယူႇမိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ပၢႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ပရိၵ်ႈသၢတ်ႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇတီႇ SNLD တင်းမူတ်း၊ ႁႅင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶိုင်ႈ မွၵ်ႈႁူၵ်းႁဵင်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၼႆ ႁႅင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေယွမ်းၵႂႃႇ 6 ႁဵင်။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢေႃႈ  – ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၾၢႆႇ ၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 ႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်း ယေးတီႈယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶွမ်ႊမသျိၼ် ၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ၶဵင်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း