Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

Photo SNLD- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၵိုင် ယိုၼ်ႈလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းတႃႇၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 11,238 ၵေႃႉ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ/လၢႆးမိုဝ်းသေ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 3 ၵေႃႉ တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇလိၵ်ႈ ထိုင် လုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတီႈမိူင်းၵိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း၊ သုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo SNLD- ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၵိုင် ယိုၼ်ႈလၢႆးမိုဝ်း တုၵ်းယွၼ်းတႃႇၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်

ဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ သၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဵတ်ႇသဵင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင် ၶျၢင်း မွၼ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ရၶႅင်ႇ တင်း တႆး ဢမ်ႇပႃးမႃးၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈတင်းၼမ်။

ၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃးတင်းဝဵင်း၊ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2  ဝႃႉ ပၢင်သၢင်း (ပၢင် ၶမ်း)၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ  တင်း 4 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းဝဵင်း ဢမ်ႇပႃးသၢႆမၢႆ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ။ ပေႃးၼပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ဢိူင်ႇတႄႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ 3 ဢိူင်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ 2 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ပွၵ်ႉလႄႈ 13 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယွင်း 8 ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ 4 ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် 17 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် 3 ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း 11 ဢိူင်ႇ၊ လႃႈ သဵဝ်ႈ 6 ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၵွင်းၸၢင်ႉ 1 ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉ လႄႈ 9 ဢိူင်ႇၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း