Saturday, July 13, 2024

ၵႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵႃးသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ် ပိုတ်းသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယၢဝ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Image: ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁႃသဵင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသမ်ႉ လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တၢင်းပွတ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ ၼႃးယၢဝ်း၊ မိူင်းလဵၼ်း၊ မိူင်းၵူဝ်း ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၊ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉၺႃးၵူၼ်း ယူႇၸွမ်းတၢင်းပႂ်ႉဢဝ်ၵၢင်ႇပိုတ်း။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢၼ်ႇၵႃး ၾၢႆႇၼႃႈ တႅၵ်ႇၸတ်ႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၵႃးၽူႈၼမ်းၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈ လုင်းတေႇ ၸ။ လုင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးဢွၼ်တၢင်း လုၵ်ႉတႃႈလိူဝ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်ႇၵွၼ်ပိုတ်း ႁိမ်းၼႃးယၢဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇၼႃႇလူဝ်ႇတင်ႈၸႂ်ပိုတ်းႁႃႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။ 

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၼေႃႇၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၊ ၼၢင်းသႃႇဢူႉ ၼေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 လႄႈ လုင်းၸၢႆးလူင်သမ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင် ၸႄႈ တွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း