Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းမူတ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး  128 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးထႅင်ႈ1466 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 3 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 တေႃႇထိုင် 27/10/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်း မိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 128 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉလႄႈ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ 66 ၵေႃႉ။

ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း 80 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 37 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 11 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 47,666 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 19,146 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 27,373 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 1,147 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း