Wednesday, July 24, 2024

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈသွင်လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် – ၶႄႇ ပွတ်းထုင်ႉမိူင်း ဝၼ်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,500,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းသူင်ႇထိုင်မႃးဝႃႈ -“ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်မၼ်းဢမ်ႇၼမ်သေတႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်သေၸွႆႊထႅမ်ၵၼ် ၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇမီးဝႆႉဝႃႈ “ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပေႉလႅမ်ႈၶႃး ၸၢင်ႉငႃးပေႉတုမ်မႆႉ” ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ယႃႈႁူမ်ႈမႂ် ၸႂ်ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီ လီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇၸွမ်းၵၼ်” – ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊသေ ဢူၼ်းပၼ် ၽူႈသိုပ်ႇႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်တၢင်းမူႇၸေႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ   ယွၼ်းသူးထိုင် ဝႃႈ – “ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈပူၼ်ႉၽေး ၶဵၼ်လူင်ႁႃႈပိူင်၊ ၵၢပ်ႈလူင်သၢမ်ပိူင် ၵူႈၵေႃႉ၊ ၵူႈႁိူၼ်း၊ ၵူႈတီႈ၊ ၵူႈမၢၼ်ႈၵူႈမိူင်းသေ ႁႂ်ႈမေႃႁၼ်လီတေႃႇ ၵၼ်၊ မေႃႁၵ်ႉႁွမ် ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမီးမဵတ်ႉတႃႇတေႃႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈႁၵ်ႉႁွမ်ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁႂ်ႈလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇလူင်ၼႆႉ ႁၢင်ႈလီဝႆႉၵူႈယၢမ်း သေၵမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ မၢၼ်ႈၼွင်ပုင်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 735 ယွၼ်ႇ မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20,000 ပျႃး၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်း 1,255 ယႂၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 57,000 ပျႃး၊ မၢၼ်ႈၵွင်း 726 ယႂၼ်  ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 105,000 ပျႃး၊ လွႆႊၸေႊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 600,000 ပျႃး၊ မၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ 1,590 ယႂၼ်  ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 197,000 ပျႃး၊ မၢၼ်ႈၼိမ်ၼိူဝ် 330 ယႂၼ်  ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 37,000 ပျႃး၊ မၢၼ်ႈဢုင်ႊလူင် 320 ယႂၼ်  ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 203,000 ပျႃး လႄႈ မၢၼ်ႈဝဵင်းႁႆး 1,300 ယႂၼ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ လၢႆဢိူင်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 ႁဵင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း