Saturday, June 22, 2024

သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ ပႆႇၸတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ

Must read

ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၸတ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

Photo by – Kan Thar/RFA ႁၢင်ႈသိုၵ်းတဢၢင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပီ 2018

  တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA  ၶဵင်ႈၶႅင်/ ငႃၵၼ်ဝႆႉ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းမိူင်းယဵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပွတ်း မိူင်းယဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ငႃၵၼ်ဝႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၼမ်ၼႃႇလူင်။ ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈလူင်ႈၼႃႈၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်ၸတ်းၶႃႈ။ လႅပ်ႈတေပႂ်ႉငဝ်းလၢႆး သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ငႃၵၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ပႆႇႁိုင်သင် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တင်းမူတ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုၼ်ႈယွၼ်း တႃႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈ တင်းမူတ်းမီး 1,033 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလိူၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ ပႆႇၸတ်းသေတီႈၶႃႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 5 ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းထုင်ႉ မိူင်းယဵၼ်ယူႇဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 33,185 ၵေႃႉ။ ပႃႇတီႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ၵၼ်သမ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ပႃႇတီႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ တဢၢင်း၊ ၶၢင်၊  ၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ သၢင်ႇသီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ  ဢၼ်လႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈဝႆႉတႄႉမီးပလိၵ်ႈ   83 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၵျွၵ်ႉမႄး 1 ၵေႃႉလႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ 1 ၵေႃႉ။  ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ/ ပွၵ်ႈ မူႇ ဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ  ပႆႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈသေတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း