Tuesday, June 18, 2024

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်လၢႆးမီးပိူင် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼၼ်ႉ (1-30/11/2020) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းပိူင်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်၊ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ႁဵတ်းထုၵ်ႇ- ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI ၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ/ တပ်ႉမတေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30 သဵင်ႈလိူၼ်၊ တေႃႇဢႃႇယုၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် ၶႅၼ်ႈဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တွၼ်ႈၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပီ 2020 ၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ၼွၵ်ႈသေၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပိူင်ႁဵတ်းပိူင်သၢင်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်း၊ ဢၼ်ၶဝ်မီးဝႆႉပိူင်ၶဝ်သေ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၶဝ် ႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈ- ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ၊ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းထုၵ်ႇ၊ ဢမ်ႇဝႃႈတၢင်းၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ/ တပ်ႉမတေႃႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇၸုမ်း။ RCSS/SSA ၼႆႉ တႄႇၵိုတ်းယိုဝ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2011 ၊ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 15/10/2015 ၵေႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းယိုဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉမတေႃႇမႃးယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်၊ ၵမ်းၼႆႉမၼ်းတေဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၸွမ်းပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ၾၢႆႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၶဝ်တေဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈငိူင်ႉဝႄႈဢမ်ႇလႆႈလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈမၼ်းတေမီး” ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈ 29/09/2020 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼိုင်ႈလိူၼ်၊ တင်ႈတႄႇ 1-31/10/2020 ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃး 1/10/2020 ၵူၺ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း RCSS ပွတ်းတွၼ်ႈၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ။  

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 20 ပွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် မႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းသေတႃႉ ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃးထႅင်ႈ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS/SSA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တပ်ႉမတေႃႇ ၵူၺ်း၊ ၵၢၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉတိုၵ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတင်း သွင်ဢၼ်ၵူၺ်း၊ မၼ်းယူႇတီႈၶႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းတႄႉၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶႃႈဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပွတ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတႄႇၶဝ်ႈမႃးပၵ်း ၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း RCSS/SSA ၼႃႈဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ 26/06/2020 ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ RC ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယူႇၶဝ်၊ တီႈယူႇၶဝ်ပဵၼ် ၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း၊  ၶဝ်လူဝ်ႇမိူဝ်းယူႇတၢင်းၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းသွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵုတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆ လၢႆဝၢၼ်ႈ ။ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉၸွမ်းပဵၼ်လၢႆလင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶၢင်ႈၶၢႆး လုင်းၵျႃႇဢေး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵျွႆးၵုင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း