Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်ႇထၢၼ်ႇၶၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း  တိူဝ်ႉၶႃလူင် ပွင်ႇပဵၼ်ႁူး ယၢမ်းလဵဝ်ယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

Image: Mine Khroue Mine Mine/ ၸဝ်ႈၵႃးၺႃးယိုဝ်း တီႈမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ႁေႃႈၵႃး ႁွတ်ႈထိုင်ႁိမ်း ပၢင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းတင်းလင်သေယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ။

- Subscription -

ပီႈၼွင်ႉဢၼ်မႃးၸွမ်းရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးႁဝ်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ  ယီႈလႃႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ။  ႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇထၢၼ်ႇသေတေဢၢၼ်းမိူဝ်းသူင်ႇတီႈၼမ်ႉတွင်း ။ ႁဝ်းၶႃႈလတ်းၼႃႈတပ်ႉမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် 2  မူင်းပၢႆ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇတပ်ႉမႃးသေ လမ်းၸွမ်းလင်ၵႃးႁဝ်းမႃး။ မႃးႁႄႉႁႂ်ႈၵိုတ်း ။ ပေႃးၵိုတ်းၵႃးၵေႃႈၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးၵမ်းလဵဝ် ၺႃးၶႃၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပွင်ႇ။ ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ၵေႃႈ ၽိူဝ်ႇႁူႉၸဝ်ႈၵႃးမၢတ်ႇယဝ်ႉၶဝ်ၼႅတ်ႈၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢဝ်ၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း။ ယဝ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

တီႈဢၼ်ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 417 ပႃႈတႂ်ႈတပ်ႉမ 99  ။  ၶဝ်ပဵၼ်ၽႂ် ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးယိုဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၵႃႈယူတ်းယႃသင်သေပျႃး ၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇထွၵ်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ်သေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်းၼၼ်ႉၽႂ်းၽႂ်းဝႃႈၼႆၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းတႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း တီႈတပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

ၸဝ်ႈၵႃးဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။  မေႃယႃၽႃႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၵ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း