Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆၵမ်း

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ။

Photo NMG- သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA

ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႃႉပၢႆး (လပိုင်ကျေးရွာ) ၼႂ်းဢိူင်ႇတွင်ႇမႃႉ (တောင်မအုပ်စု) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 101 ၶယလ 256 တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ TNLA တူင်ႉၼိုင်လႄႈ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/1/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈ ယၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း ၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉ ၼင်ႇၵၼ်။ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/2/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-31/1/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း