Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၶိုၼ်း

Must read

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လိုၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး လႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။

ၼႂ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းပၢၵ်ႇ ၼမ်မႃး

ၵၢင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးၼမ်၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ၼႆႉ မီး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢႅဝ်ႇ ဝဵင်းတႂ်ႈ ဝဵင်းၼိူဝ်၊ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းၵႂၢမ်းသင်ႇဢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီပူင်တမ်း၊ ဢမ်ႇပေႃးၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း တူမ်းၶူႈၼင် လႄႈ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းတႆး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ မူဝ်းထုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉၼၵ်း၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈ တူမ်းသူပ်း တူမ်းၶူႈၼင်သေ ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။  ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ၵူၼ်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လူတ်းယွမ်းလူင်းၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈလႆႈ တေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၊ ၸိူဝ်းမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၶိုၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းၼႆႉ တိုၼ်းတေမီးယူႇ ပေႃးပဵၼ်မႃး ထႅင်ႈၵမ်ႉၼႆႉ တေယၢပ်ႇလိူဝ်ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ”– ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းပၢၵ်ႇ ၼမ်မႃး၊ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် ဢွၵ်ႇတႃႈပႆ တၢင်းၵေႃႈၼမ်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမႆႈၸႂ်။

ၵူဝ်ႇဝိၼ်းၼၢႆႇသူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လူတ်းယွမ်းၼႆၸႂ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵိုင်ႇလီ ငိူင်ႉဝႄႈ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ လူဝ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း။ ယူႇမဝ်မင်ၵၼ်မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉလႄႈ မၢင်ၵေႃႉပေႃးဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးႁိမ်း 1500 ၵေႃႉ၊ ပႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းလူင်းႁူင်းယႃ ၵေႃႈ မီးၵႂႃႇႁဵင်ပၢႆ ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် ယူႇတီႇႁူင်းယႃၵေႃႈမီးၼမ်။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ  ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 136,166 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 119,973 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 3,013 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈ တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 3 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း