Saturday, July 20, 2024

မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး ပၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 1.5 လၢၼ်ႉမူၵ်ႇ

Must read

တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉယႃဝၵ်းသိၼ်း“ယႃႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး မႃး လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်မူၵ်ႇ   လႄႈ တေတႄႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႃႇ 7 သႅၼ်ပၢႆ ၵေႃႉ ပၢႆ။

Photo Credit SS from Aung Po Video-ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢဝ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေႃႉလူင်းႁိူဝ်းမိၼ်

ဝၼ်းတီႈ 22/1/2021 ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်သင်ႇသိုဝ်ႉမႃးတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊတႃႇ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်မူၵ်ႇၼၼ်ႉ တေႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေသမ်းပၼ် ၾၢႆႇပၢႆးမေႃယႃ၊ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ တေသမ်းပၼ် ၾၢႆႇမေႃယႃ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်မေႃယႃ ဢွၼ်တၢင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ဢၼ်သင်ႇသိုဝ်ႉမႃး တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊ တႃႇၼိုင်ႈလၢၼ်ႉႁႃ သႅၼ်ၶူတ်ႇ/ တဝ်ႈၼၼ်ႉ တေၵုမ်ႇတႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 7 သႅၼ်ပၢႆ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တေလႆႈသမ်းသွင်ပွၵ်ႈ  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃးထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၸိုင် တေသမ်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ဢေႇ၊ ၸိူဝ်းၸၢင်ႈၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner ၶိူင်ႈမိၼ်တၢင်ႇယႃႈယႃဝၵ်းသိၼ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈ

“သင်ဝႃႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁွတ်ႈထိုင်မႃးယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇပေႉဝႆႉမဝ်မင် လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတီႈသုတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းလူင် ပၢႆးယူႇလီလႄႈ လဵၼ်ႈႁႅင်းဢွၵ်ႇ ဝႆႉ ပိူင်မၢႆမီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇသေၵမ်း” – တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵႃႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်သင်ႇသိုဝ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း