Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လူၺ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်း - ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းသတႃး (စတား ဟိုတယ်) ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ် PDF သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2024 ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်း PDF...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမူႇၸေႊ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပိုၼ့်တီႈၼႆသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈမႃးၼႂ်းၵိဝ်ႇတၢင်းမၢႆ 2 ၊ ၼႂ်းပွၵ့်ၵွင်းမူးတူင်ႈ (၄၅ ကုန်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူပ့်ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ၊...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်း ၶႄႇတင်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:50 မူင်း မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ လူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃပႃႇႁူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ယွၼ်ႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈ မႂ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း...

ပီ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ် ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း (သႅမ်ယူးပတ်း) တၢင်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇယိုဝ်း မီးလွင်ႈလူႉမၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ တီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း M2 Hotel တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:34 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႃႈႁူင်းႁႅမ်း...

ထဝ်ႈၸၢႆးမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃယု 63 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၵႂႃႇႁႃမႆႉသိၼ်လူဝ် တၢင်း မၢၼ်ႈႁူဝ်ပူဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇထိုင် တီႈ ၶႃၾၢႆႇၶႂႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ...

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၸူၼ်

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇ တိူၵ်ႈငိုၼ်းလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) သေ ယွၼ်းငိုၼ်းၶႄႇ 20 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:45 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၽိဝ်းတူႇ ဢႃယု 29 ပီ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉ

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၸၢႆးမွင်ႇဢေး ၵႂႃႇႁႃၶႅမ် တႃႇဢဝ်မႃးႁဵတ်းယူးပတ်းၼႆသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၾၼ်းၽိုၼ်း(ႁွၼ်းၽိုၼ်း) သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈတိုင်းလူင်...

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ၼႆသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပႃႈပိင်းသူၺ်ႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ...

လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃၽၢၼ်းၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ယဵပ်ႇၺႃးသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်း...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ တေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း/ ယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img