Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 28/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၶိုင်လၢၵ်ႈၸၼ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်း ၸၢႆးၶိုၼ်ႈၵႃး ၵႂႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၶိုင်လၢၵ်ႈ ၸၼ် ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈၵႃးၵႂႃႇ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး...

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ရှေ့နေ) သွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ၵူၼ်းယိင်း) သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ် ၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်း ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ၵူၼ်းယိင်း) သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇဢွၼ်ႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ...

ဢွၼ်ႇယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဢွၼ်ႇယိင်း သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း သုမ်းၵႂႃႇၾူၼ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇယိင်း သွင်ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႆတၢင်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃး ၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်လမ်း ၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ၾူၼ်းၶဝ် တီႈပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ...

ၵႃးလူင် 6 လေႃႉ ၽႃႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလူင်တၢင်ႇသၢႆး 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ...

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢႃႇၸိင်ႇၼ ဝတ်ႉၼွင်လွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဢႃႇၸိင်ႇၼ ဢေႃးဝႃႇတ ၸရိယ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈ တႆးလႄႈ သင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 76 ပီ ဝႃႇသႃ 56 ဝႃႇ ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 53,000 ပျႃး

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 53,200 ပျႃး ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်း တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇတိူဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ဢမ်ႇၵတ်းဢမ်ႇယဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈၵၢင်ဝဵင်းသေ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ မၢင်တီႈသမ်ႉ ပၢႆၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တၢႆၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇလူင်းထႅင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,700 ပျႃးယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။   ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇၼိမ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,100 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,000 ပျႃး မၢင်တီႈလႆႈ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းၵၼ် တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႃႈၵႃးလမ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၸူၼ် ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ပိတ်ႉ(ထိပ်ႇ) ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းလူမ်ႉသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၸူၼ် ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈၶိုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ပႃႈသၢၼ်ႇလိၼ်းမေႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူစျေး) ၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းလင် လမ်း ၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးတီႈယွမ်ႇၽူၺ်းႁုင်း...

ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ  

ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်း ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2024 ၼႆႉ ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်း ဢႃယု 65 ပီ ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း (ပေႃႊပိဝ်ႊလႃႊၵျိၼ်ႊ) တီႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမူႇၸေႊ သွင်ဢွင်ႈတီႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသူၺ်ႇမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇမေႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၺႃးၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ...

မေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ)

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်မေႃယႃ ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ မေႃယႃ မူဝ်းၵျေႃႇၼၢႆႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်မၼ်း ၸၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img