Saturday, September 30, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း International Password ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၽၵ်းတူဝဵင်းမူႇၸေႊလႆႈ

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းၽတ်ႉသပွတ်ႇ (International Password) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ (မူႇၸေႊ - ၸေႊၵဝ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉဝႆႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉဝႆႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ၼင်ႇႁိုဝ် ၶွင် ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-25/9/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ၊ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင်လႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း TNLA တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉတင်း ဢိူင်ႇမူဝ်ႈတွင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမႆႉသၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23-24/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်၊ မၢၼ်ႈ တူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်လႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၵႃးလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလမ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃး တီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵၢင်ဝဵင်း ၾၢႆႇၵူၼ်းလၵ်ႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆ

သိုၵ်မၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/9/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ၊ မၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁုင်းၶဵဝ်၊ ၸေႊ လၢၼ်ႉ၊ မၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ 50 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ မၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇလႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၵိုတ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင် ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး မီး 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထွႆထွၼ်။   ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ႁူမ်ႈၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း TNLA ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ဢွင်ႈတီႈ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင် သိုၵ်း TNLA 3 ဢွင်ႈတီႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-19/9/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 တင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဵင်းသႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်...

သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ်လွႆဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင် 60 မမ ၵႂႃႇတူၵ်းတၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်း မၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပေႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလိၼ်လႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇလွႆတေးမိူင်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊတုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵႂႃႇတိုၵ်းၵၼ်ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်း TNLA ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ် TBP တီႈမူႇၸေႊ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈလုၵ်ႉၸဝ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၼမ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇတင်း ၽၵ်းတူလူင်...

ၵူၼ်းၵိုၼ်းသတ်ႉၼႅၼ်ႈ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တႃႇ ႁဵတ်းဝႂ် TBP

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ် ၶပ်ႉယႆ တႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP – Temporary Border Pass) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ၸုၵ်းပႂ်ႉတႃႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ...

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (TBP) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ် လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP - Temporary Border Pass) တီႈၽၵ်းတူလူင်ႁေႃၶမ်း(နန်းတော်ဂိတ်)၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်း (မန်ဝိန်းဂိတ်) လႄႈ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူဂိတ်) လႅၼ်လိၼ်တႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးဢမ်ႇယွမ်း 100

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img