Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ဢိူင်ႇတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီးမလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:15 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵမ်ႉၵေႃႇ ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ (မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမ) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းပွႆး(လေႇလၢၼ်ႇ)...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:50 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ သဵင်လင်ႁႅင်းလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊဢမ်ႇႁၼ်လီလွင်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်း ယႃႇလႃႈလီႈယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၽွင်းပွႆးၵျေႃႇပွႆးမူၼ်ႈလႄႈပွႆးပီမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ။ ၽွင်းၶၢဝ်း ပီမႂ်ႇၶႄႇ 21-23/1/2023 မႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇၾႆး (မွၵ်ႇၾႆး) ႁပ်ႉပီမႂ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵူႈဝၼ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (ပပ်ႉလႅင်) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်း ၵုမ်းၵမ် တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (ပပ်ႉလႅင်) တႆး - ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူလူင် (သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၽၵ်းတူလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

ဝၼ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽွင်းၶၢဝ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21-23/1/2023 ၼႆႉသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ/ လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယိုဝ်းၵွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်းမူႇၸေး လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၵ်ႉၶမ်းလႄႈငိုၼ်းလႆႈၵႂႃႇ 300 သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ထဝ်ႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၶမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “လၢဝ်ၶမ်း” တီႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၸၼ်ႉ 2 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းတင်းငိုၼ်း ၵႃႈၶၼ်တေမႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ  ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ယိပ်းၺႃးသၢႆၾႆး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ်သေ သျွတ်ႉၺႃးမိုဝ်း ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ  တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇ...

ၶေႃးလဵၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 6

ၶေႃးလိၵ်ႉ သႃႇရိပုတ်ႉတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸိူဝ်းယဝ်ႉႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ Diploma (တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ) လႄႈ ၸၼ်ႉ B.A တင်းမူတ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/5/2022 ယူႇတီႈ ၶေႃးလိၵ်ႉသႃႇရိပုတ်ႉတ SARIPUTTA COLLEGE လႆႈယိုၼ်ႈမွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ Diploma လႄႈ...

ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11:10 မူင်း မီးၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ်မႃး သွင်ၵေႃႉ သေ မႃးဝိုတ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းႁေႃသဝ် (ယၢမ်းမူင်း) ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 3 လုၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ဢၼ်ယူႇတီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈပဵင်း ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်းလင်ႁိူၼ်း တိတ်းၸပ်းႁူဝ်ႉမိူင်းၶႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းလူင်၊ ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယုသႅၼ်း 50 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉ႞ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု သႅၼ်း 50  ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ႁိုင်ဝၼ်းပၢႆ သေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ႈပၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ပႃႊၵျႄးရူဝ်ႊသေၶဝ်ႈတီႉ...

ၽူႈယိင်းသႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽူႈယိင်း သႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လူမ်ႉတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉၽုၵ်ႇမွၵ်ႇသွမ်ႈမွၵ်ႇယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/08/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ (မိူင်းတႆး) ၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်း သႅၼ်းဢႃႇယု 57 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈပႃႈယၼ်ႇယီႇမႅၼ်း၊ ၸၢဝ်းၶႄႇ (မိူင်းဝၼ်း) လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉသွမ်ႈမွၵ်ႇၽုၵ်ႇမွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 2/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 25 ပီ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁူဝ်ၼႃး ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img