Wednesday, April 24, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သွင်ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ထႅင်ႈ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉဢဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းႁူင်းသဝ်း ၽူႊလီႊလၢႆႊ (ဖူလီလိုက်တည်ခိုးခန်း) ပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ မႃးႁွင်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၾူၼ်းၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃမေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၶၢႆၾူၼ်း ၺႃးၸူၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၸူၼ်ငိုၼ်း

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တီႈၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV ၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းၼၼ်ႉ ထၢႆႇဝႆႉတႄႉ လႆႈႁၼ် ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းတင်းသွင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၼႃ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼိူဝ်ပွမ် (အသားတု) တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇပၢႆလႄႈ 13 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ် တီႈၼႃႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း 5 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇသေ ယွၼ်းငိုၼ်းၶႄႇ 1 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 200 သႅၼ်ပျႃး။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႃႈၵႃး လမ်းၸွမ်း ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢီးရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းလႅၼ်ႈငိုၼ်းလူမ်ႉသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉတႂ်ႈတီႈၼင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၶႄႇ 3 မိုၼ်ႇယႂၼ်ႊပၢႆလႄႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 17/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းသတႃး (စတား ဟိုတယ်) ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 -10 လႄႈ 13 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း MSPDF သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇလိၵ်ႈ ၸူးၼႂ်း Viber ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ယွၼ်းငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း လႆႈပၢႆႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း