Sunday, April 14, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတႆး SSPP တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ – ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႆ သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉသမ်ႉ ႁၢမ်ႈသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ပႃးၵွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေ သွင်ၾၢႆႇ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်တီႈသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵုမ်းလႆႈဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၶဝ် တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၼႃးၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈသိုၵ်းတႆးယူႇဝႆႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵုင်းၺွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး မၢင်ၸိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃး တၢင်းထိူၼ်ႇ တၢင်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႆႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။  

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP တင်း MNDAA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁိမ်းႁွမ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၽွင်းၶဵဝ်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်ႈၸူင်၊ ဝၢၼ်ႈပွင်းၵေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၸေႈဢူ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း