Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၸူၼ် ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ပိတ်ႉ(ထိပ်ႇ) ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းလူမ်ႉသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၸူၼ် ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈၶိုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ပႃႈသၢၼ်ႇလိၼ်းမေႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူစျေး) ၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းလင် လမ်း ၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးတီႈယွမ်ႇၽူၺ်းႁုင်း...

ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ  

ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်း ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2024 ၼႆႉ ၸၢႆးထုၼ်းလႅင်း ဢႃယု 65 ပီ ၸဝ်ႈၶွင် ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း (ပေႃႊပိဝ်ႊလႃႊၵျိၼ်ႊ) တီႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵႃးၽႃႇၵူၼ်းမူႇၸေႊ သွင်ဢွင်ႈတီႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသူၺ်ႇမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇမေႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၺႃးၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ...

မေႃယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ)

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်မေႃယႃ ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ မေႃယႃ မူဝ်းၵျေႃႇၼၢႆႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်မၼ်း ၸၢႆးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆး – ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 30 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၶိုၼ်ႈလူင်းတီႈမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  

ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီး 5 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇထႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/4/2024 ၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ (ႁၢႆးသၵီး) ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တီႉလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ 2 ၵေႃႉ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵႆႉၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉလႆႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ 2 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ သွင်ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ထႅင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉဢဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းႁူင်းသဝ်း ၽူႊလီႊလၢႆႊ (ဖူလီလိုက်တည်ခိုးခန်း) ပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) သေ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ် ယွၼ်း ငိုၼ်းၶႄႇ 1 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇပၢႆလႄႈတင်း 13...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လူၺ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်း - ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းမိူင်းမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 3-4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁူင်းႁႅမ်းသတႃး (စတား ဟိုတယ်) ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ် PDF သေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 10/3/2024 ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်း PDF...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမူႇၸေႊ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပိုၼ့်တီႈၼႆသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈမႃးၼႂ်းၵိဝ်ႇတၢင်းမၢႆ 2 ၊ ၼႂ်းပွၵ့်ၵွင်းမူးတူင်ႈ (၄၅ ကုန်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူပ့်ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ၊...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်း ၶႄႇတင်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:50 မူင်း မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇ ဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢၼ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅၵ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ လူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃပႃႇႁူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ယွၼ်ႉၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈ မႂ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း...

ပီ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ် ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း (သႅမ်ယူးပတ်း) တၢင်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img