Wednesday, July 24, 2024

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႉဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းတူဝ်ယိူဝ်ႇ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) သေ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇထုတ်ႇတူဝ် ယွၼ်း ငိုၼ်းၶႄႇ 1 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ။

ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွင်ၵေႃႉ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇပၢႆလႄႈတင်း 13 ပီ ၽွင်းတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ် တီႈၼႃႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇသေ ထုၵ်ႇၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း 5 ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ မႃးတီႉဢဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ်ႉလဵၼ်ႈၵေႃႉၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ဝႆႉ တၢင်းလင်ႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် တိုၵ်ႉမႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁွင်ႉသႅၼ်ႇသဵင်လင်သေ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၼ်တီႉၺွပ်း ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵႃးသီၶၢဝ် ပဵၼ်ၽူႈ ၸၢႆး ဢဵၼ်ႁႅင်းတေမီး 5 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 1 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 200 သႅၼ်ပျႃး ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၶၢႆၵႆႇၵူၺ်း ဢၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ယွၼ်းငိုၼ်းမႃး ၼမ်တၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇႁႃတီႈလႂ်မႃးပၼ်ၶဝ်။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇပၼ်လႆႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေမဵဝ်း။ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ”- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇတီႉ ၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃးယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ၵႆႉၺႃးၸူၼ်၊ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်း လႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢၢင်းဝႃႈ ပဵၼ် PDF သေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပွၵ်ႈ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပေႃးလႆႈပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း