Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သႅၼ်ပၢႆ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း PYO ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ – ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးသႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PYO လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်း ၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမီးၼႆႉ သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း မိုၼ်ႇပႅတ်ႇပၢႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မွၵ်ႈ 7 မိုၼ်ႇၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃမႆႉသၢင်း၊ ၵႃယႃး၊ ၼွင်ဝူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 20 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2 မိုၼ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ – PYO တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်မႃးလႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃး။ လွင်ႈတီႈယူႇတီႈသဝ်း ၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 49 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း။ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီး 60 ၵေႃႉပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း