Friday, June 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလီႉ ဢိူင်ႇတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ 4 လုၵ်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉ တီႈဢိူင်ႇတီးမၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ။ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇသႂ်ႇ တီႈဢိူင်ႇတီးမ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီႉၼႆႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးႁႃႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉၶေႃႈမုလ်းၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းလွႆ သိုၵ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၸွမ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းၵၢဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလွႆဝဵင်းလႃႇ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းယႃႉ – မိူင်းပေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သိမ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင် ဝၼ်း 11 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 120 mm ၵႂႃႇ 2 လုၵ်ႈ သႂ်ႇတီႈၾၢႆႇတူၵ်းၶူဝ်မုင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း) ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 60 mm ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်ႇလိၼ်လႅင်လႄႈ လွႆတေးမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 9 လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ပွၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸဵမ်ၸဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း