Friday, May 31, 2024

ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢႆၶၢတ်ႇပဵၼ်ပိတ်းပွတ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ဝဵင်းသႃရၽီႊ ၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။

Photo CM News : ႁၢင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽဵဝ်ႈတူဝ်တၢႆၼၢင်းယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉ ၺႃးရူတ်ႉၾႆးၽႃႇလူႉတၢႆ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ – “ ၽွင်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇမႃး ၽွင်းမႃးၽႅဝ်တီႈႁိမ်းတၢင်းၵႃးလတ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဢၼ်မီးသိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇၵွင်း ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းယုမ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸုၵ်းၼိူဝ်တၢင်းရူတ်ႉၾႆးလႅၼ်ႈ ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇၽႃႇသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉၾႆးၶိုတ်ႈပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်း ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ၺႃး ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇသႂ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလၢႆလွင်ႈသေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႆႈႁူႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တၢင်းၽူႈတၢႆ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၽူႈတၢႆၼႆႉပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယုမီး 27 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းဢေး၊ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ လွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်မီး။ ဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃငိုၼ်းတွင်းလႄႈၼီႈသိၼ်သေ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵူၺ်းႁိုဝ် ” -ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ် ထူပ်းၽေးရူတ်ႉၾႆးၽႃႇသေလူႉတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ် ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၼႆတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၵူၼ်းလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ မႃးထင်ယူႇသဝ်းၼမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်လီ လႆႈလွတ်ႈၽေးယူႇသေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ယူႇဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမႅၼ်ႈတၢင်းသေ မီးၽေးထိုင်သၢႆၸႂ်။ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ။

ဝၼ်းတီႈ 3/10/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆးၸၼ်ႉၵၢင်  ဢႃယု 14 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ သယၢမ်ႊ ၽႃႊရႃႊၵွၼ်ႊ  ၵၢင်ဝဵင်းလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ  တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း