Sunday, April 14, 2024

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၶုတ်းလုၵ်းလိၼ်ဝႆႉ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းလုၵ်းပႅမ်ႇ (လုၵ်းလိၼ်) ဝႆႉ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ထႅင်ႈသေ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ တႄႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး ထိုင် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၶုတ်းလုၵ်းလိၼ်ဝႆႉ ပေႃးပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈလႂ် ႁႂ်ႈပေႃးတၼ်းပၢႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈလႆႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် မႃးပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း တႄႇ ဢဝ် ဝၢၼ်ႈၼႃးတီးထိုင် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉၼႆႉ ႁႂ်ႈၶုတ်းလုၵ်းလိၼ်ၵၼ်ဝႆႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလိုၼ်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း သင်ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈပၢႆႈလူင်းၼႂ်း လုၵ်းလိၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA/ KIO ဢဵၼ် ႁႅင်း မွၵ်ႈ 400 ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA မွၵ်ႈ 500 ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ယူႇယၢပ်ႇဢိူဝ်ႈ တၢင်းၵူဝ်တၢင်းႁႄ ႁဵတ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵိၼ် ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ တေၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်လႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်း လူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆႉ ႁႅင်ႈမူတ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ် မႆႈၸႂ် ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူဝ် ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းမႃးတႅၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်သေ မႆႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ် ၼႅတ်ႈၵၼ်ႉဢဝ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းတၢင်းလူင် တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႉၶၢၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃးလူင်ၼိုင်ႈလမ်း ၶဝ် ၵဵပ်း 10 သႅၼ် – 15 သႅၼ်ပျႃး။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸင်ႇႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းၶၢင်ၼႆႉ မႃးႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၽၢႆၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉ ၵွႆ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇ မႄႈမၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶဵဝ် လႆႈမၢၵ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈၽေး သိုၵ်းထႅင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း