Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 လုၵ်ႉပၢင်သၢင်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းယႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵိၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးမူၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ပၢႆႈမႃးမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ လၵ်ႉပၢႆႈၵၢၼ် ၵျႃးၽျၢၼ်ႉ (ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ) တၢင်းဝဵင်းပၢင်သၢင်းၼၼ်ႉ မႃးၶႃႈဢေႃႈ။ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉပၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈၸမ် တီႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၶဝ်မႃးယူႇၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ မိူင်းႁႃႉ၊ မိူင်းႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃးမၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း လၢဝ်းမႃး (ပဵၼ်ၵူၼ်းၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ။ တၢင်း ထုင်ႉပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉသမ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 5 ဢိူင်ႇ။ ပေႃးဢဝ် မူႇဝၢၼ်ႈမၼ်းဝႃႈၸိုင် ဢမ်ႇ ယွမ်း 30 မူႇဝၢၼ်ႈ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ယူႇတႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၵုမ်း ၵမ်းဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပၢႆႈမႃးၼမ်ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ တေယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 20 လၵ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း – ၵေးသီး ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း မႃးထင်သဝ်းတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ် ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆသေ တီႉၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းဢီး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ။

ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးတင်း ၶႄႇ ႁူမ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႃႈလိၼ် ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵုမ်းၵမ် ၊ ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်လႄႈ မူႇၸေႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းမႃးထင်သဝ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် လွၵ်ႇလႅၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဝႃႉ တင်းၼမ်။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 16 ဝၼ်းၵူၺ်း တီႈၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ 4,600 ပၢႆၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း