Wednesday, June 19, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇဢိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢိုတ်းဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆလႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယူႇၼိူဝ်လွႆသူးတွင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၸူး လွႆတေးမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸေႊလၢၼ်ႉတႄႉ ပိၵ်ႉဝႆႉတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်တႄႉမီးမွၵ်ႈ 200။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇၶႃႈ။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈမီးမွၵ်ႈ 30-40 ၵူၺ်းတီႈၼၼ်ႈတႄႉ။  ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယူႇၾၢႆႇလဵဝ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၺ်း။ ၾၢႆႇTNLA ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း  ။

သဵင်မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉယင်းယိၼ်းထႅင်ႈယူႇ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ယိၼ်းယူႇၵူႈဝၼ်း ဢၼ်ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉ။ ၵူၺ်းဝႃႈမိူဝ်ႈဝႃး ယိုဝ်းထပ်းၵၼ်ၼႃႇလႄႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႈ။ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ လႃႈလီႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈၾၢႆႇတႄႉ လီမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ပူၼ်ႉမႃး 2 ပီၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ၊ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁဵၼ်းလႆႈ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ ၸင်ႇႁႃတေလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၶိုၼ်းလီလီၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 30/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 600 သေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်မႃးလၢႆလိူၼ်။ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်းပႆႇႁိုင် သမ်ႉလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉတႄႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း 41 ပွၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 500 ပွင်ႇၼၼ်ႉ ပွႆႇသႂ်ႇတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတဢၢင်း 3 ပွၵ်ႈ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း