Saturday, July 13, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ပိင်ႈယၢင်ႈ (ယူႇၼၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ

Must read

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇၵႃးမႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆပိင်ႈယၢင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး သီလမ် မႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆပိင်ႈယၢင်ႈ (ယူနန်အကင်ဆိုင်) ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   

- Subscription -

 ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉၶၢႆပိင်ႈယၢင်ႈ (ယူႇၼၢၼ်ႇ)ၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇ ႁၢၼ်ႉဝႆႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၵႆႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိူဝ်းယႂ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈၶွၼ်ႇၵူၺ်း။  ၵူၼ်းတီႈမႃးပွႆႇၼၼ်ႉ ၶဝ်တေမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းဢၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ လိူဝ်သေသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈၸွမ်းၵၢင်တၢင်း ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ ၵေႃႈမီး။ လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၸၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁေႃႇပူၵ်ႉ တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼဝ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉ တီႈၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ် ဢူးၵျေႃႇ ဝူၺ်ႇ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၊ ၵျေႃႇၵျေႃႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ လႄႈ မဢေး ဢႃယု 30 ပၢႆ။ ဢူးၵျေႃႇဝူၺ်ႇလႄႈ ၵျေႃႇ ၵျေႃႇ ပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈ ၵၼ် ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွၼ်ႊဢိၼ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

­­

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း