Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼွင်ၶဵဝ် – မိူင်းၵုတ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်း TNLA, PDF ဢဝ်ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊပႅတ်ႈ။

ၸုမ်း PDF
Photo by – ၸဝ်ႈၵႃးလူင်/ ၸုမ်း PDF တူင်ႉၼိုင် ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢမ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA, PDF ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵႂႃႇမိူင်းၵုတ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်း TNLA, PDF ၶဝ် ဢွၵ်ႇၼႂ်းထိူၼ်ႇမႃးသေ မႃးပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ တီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၶဝ်ဢဝ်ၵႃးလူင် ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ပိၵ်ႉၶင်တၢင်းဝႆႉၵမ်းလဵဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်း သွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

“တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ ၶဝ်ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းတၢင်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးႁဝ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ရူတ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၵိုတ်းၶမ်တၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လမ်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးသင်ၶႃႈ”- ၸဝ်ႈ ၵႃးလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ တီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵျၢမ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႃး လူင် (ၵႃးတွႆးလူင်) ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႄႉၶင်တၢင်းလူင်ဝႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပၼ်ရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇ ၵုၼ်ႇ ၶိုၼ်းလူင်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:05 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် 257 တင်း 252 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်ဢႅင်းမ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်ႉပူၺ်းၶျႅင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 10 လုၵ်ႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း MDY– PDF တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျီး လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 110 ၵေႃႉ မူၵ်း သွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်မုၼ်ၸဝ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း