Saturday, July 13, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆထီႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလၢႆးၶႃႈ ပႃးပီႈၼွင်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆထီႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺွပ်းပႃးပီႈၼွင်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသေ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းပေႃးလႆႈၶဝ်ႈၵႄႈ လိတ်ႈၸွႆႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၶၢႆထီႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ၺွပ်းၵႂႃႇၼၢင်းမျႃႉသူၺ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉ ၺွပ်းၵူၼ်း ၶၢႆထီႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ။ သမ်ႉတီႉဢဝ် ၼၢင်းမျႃႉသူၺ်ႇၵႂႃႇၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းၶၢႆထီႇၼမ်ပေႃးတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်း။ ၼၢင်းမျႃႉသူၺ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း ၸၢႆးထုၼ်းဢူး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပွင် ၵၢၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ။ ဢဝ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ သုၵ်ႉသၵ်ႉၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ လၢႆးၶႃႈ ။ လိုၼ်းသုတ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းပေႃးလႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် လိူင်ႈမၼ်းၸင်ႇတေယဝ်ႉ ။ ၼၢင်း မျႃႉသူၺ်ႇတႄႉ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် လႆႈၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈလိူၼ်ၵၼ်သေ ထတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ် ၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၽဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈလိူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် မႃးဢုပ်ႇၵၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ တီႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃးသမ်ႉ မီးလိၵ်ႈလုၵ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၶဝ်ႈမႃးဝႃႈ တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ် ၶဝ်ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉ မႃးဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉယေးၶဝ် ၵိၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်ယူႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ် ၶဝ်တေဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈ တင်းၾၢႆႇယေး ၸိူင်ႉၼႆယူဝ်ႉ ၵမ်းၼႆလႄႈ ယေးၶဝ် ၸင်ႇၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆထီႇ သမ်ႉၺွပ်းၺႃးၼွင်ႉယိင်း ၸၢႆးထုၼ်းဢူး မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆးၶႃႈ ဢဝ်ၶဝ်တေႃႇၶဝ် ၽိတ်းမေႃး ၵၼ်ၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸၢႆးထုၼ်းဢူး တေတၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇပွႆႇပၼ် ၼွင်ႉ ယိင်းၶိုၼ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ် တီႈပွၵ်ႉ 1 ၼႆႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ပၢင်ၽၢႆႉတႅင်ႇယႂ်ႇဝႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆထီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်းၼမ်သေ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈမႃးၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၶၢႆထီႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆထီႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လၵ်ႉၶၢႆၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉ ပေႃးမီးမႃးၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းသင် ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်တေၼမ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႃႈ ႁိူၼ်းလူႉတေလူႉ၊ လွင်ႈၵမ်ႉ/ ပွင်ႇႁူဝ်ႁႆႈၶႅင်းၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးမႃးၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း