Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ 300 ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ 300 ပၢႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/11/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း 108 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႈၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ 90 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႈၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ/ ၼၢႆးၶၢဝ် မွၵ်ႈ 50 တူၼ်လႄႈ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင် တီႈၵျွင်းပၢႆးၸၢၵ်ႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈ 100 ပၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။  

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးၶႃႈ ဢေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃး တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉ။ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမူႇၸေႊၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 4 ဢွင်ႈတီႈၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ငိုၼ်းတွင်းထႅင်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ယိုၼ်ႈထိုင်လႆႈ ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/11/2023 ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းထႅင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2,000 လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 5 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်၊ ၶဝ်ႈ မုၼ်း၊ ၶဝ်ႈသွႆးလႄႈ ငိုၼ်းထႅင်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းလႄႈ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 10,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း