Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်ၼႆသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 16/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပႃႈပိင်းသူၺ်ႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ...

လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃၽၢၼ်းၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ၸူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ယဵပ်ႇၺႃးသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်း...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း ၶွၼ်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ တေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း/ ယႃႁၢၵ်ႈမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႆသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၽူႈယိင်း ဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊတႂ်ႈ – ၼိူဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၸႂ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊတႂ်ႈ - ၼိူဝ် ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊတႂ်ႈ - ၼိူဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၵ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽွင်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းယူႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းၶမ်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/12/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်ႈလၢၼ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁိမ်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊတႂ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝဵင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတင်းမူတ်းသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇပေႇႁူလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၶၢႆႉပၢႆႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢႆႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၸူၼ်ဢဝ် ပေႇႁူလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ 3 လမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸႄႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 5

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ယိုဝ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ 105 လၵ်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇယွမ်း 10

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းၵႃး (7 ၶႂႃႇ ၵျိၼ်း) တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢင် ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း (သျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:20 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလူင်ၶၢင် (တပ်ႉၵဝ်ႇၶွမ်ႇမၼိတ်ႉ) ၼၼ်ႉ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်တႂ်ႈ 5 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ 300 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ 300 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/11/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း 108 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႈၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ 90 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႈၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ 200 ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7-8/11/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝုၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ (ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း) ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း...

လုၵ်းပဵမ်ႇလၼ်ႇသႂ်ႇ သွင်မႄႈလုၵ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းလုၵ်းလိၼ်(လုၵ်းပဵမ်ႇ) ထုၵ်ႇလုၵ်းလိၼ်လၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇ သွင်မႄႈလုၵ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ၸၢဝ်းၶၢင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းလုၵ်းလိၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ၶဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶူမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထုၵ်ႇလုၵ်းလၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇ လူႉတၢႆၶမ်ၼႂ်းလုၵ်း တင်းသွင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img