Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ် TBP တီႈမူႇၸေႊ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈလုၵ်ႉၸဝ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၼမ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈထႅဝ် ႁဵတ်းဝႂ် TBP
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈထႅဝ် ႁဵတ်းဝႂ် TBP တီႈၽၵ်းတူလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 12/9/2023

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇတင်း ၽၵ်းတူလူင် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP – Temporary Border Pass) မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လႄႈ သင်ဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉၸဵမ်ၸဝ်ႉၸိုင် ၵူဝ် ဢမ်ႇတၼ်းႁဵတ်း ၶိုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႄႈၶႃႈၼႆႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉတင်ႈတႄႇ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းၶႃႈၼႃႇ တိုၵ်ႉႁဵတ်း ဝႂ်ယဝ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၼႆႉ မၼ်းၼမ်ႁႅင်း ၼႃႇ တီႈၽၵ်းၸၢင်ႉ ၽိူၵ်ႇ – ၽၵ်းတူလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 3 – 4 ႁဵင်ၼႆႉၶႃႈ။ ၸိူဝ်းၸုၵ်းၵေႃႈၸုၵ်း ၸိူဝ်းၼင်ႈၵေႃႈၼင်ႈပႂ်ႉ ၶပ်ႉ ယႆၵၼ် ပဵၼ်ထႅဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇပႂ်ႉ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ မိူင်းၶႄႇ 6 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈထႅဝ် ႁဵတ်းဝႂ် TBP
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈထႅဝ် ႁဵတ်းဝႂ် TBP တီႈၽၵ်းတူလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ 12/9/2023

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းမီးမၢႆၾၢင် (မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ) တႄႉ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ လႆႈၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တူင်ႈပဵင်း တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ် ၵၼ်လႆၵႂႃႇတၢင်း မူႇၸေႊၼမ် တႃႇၶဝ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ် သိုဝ်ႉတီႈဝႆႉထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶၼ်ၽႂ်းၸိုင် 1 ၵေႃႉလႂ် လႆႈပၼ် 2 မိုၼ်ႇပျႃး သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၸိုင် 1 ၵေႃႉလႂ် 1 မိုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၸႂ်ႈတႄႉဢေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၵိၼ်တႄႉၶႃႈ ပဵၼ်တူဝ်လဝၵ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈဝႆးဝႆး တီႈ ၶဝ်ႁဵတ်း ပၼ်ဝႂ် တီႈၽၵ်းတူၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၸိုင် တေလႆႈပၼ်ၶဝ် 20,000 ပျႃးၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸမ်ပေႃးၵႆၸိုင် 10,000 ပျႃး ၶႃႈ။ တေႃႈၼင်ႇ မႄႈႁဝ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉ လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်တီႈယူႇ ၼႂ်းထႅဝ်ၼၼ်ႉ 10,000 ပျႃးသေ ၸင်ႇလႆႈ ၸဵဝ်းၶဝ်ႈလူး။ ပေႃးဢမ်ႇသိုဝ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈပုၼ်ႉၵွၼ်ႇၶႃႈယူဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈ ထၢင်ႇတႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) ၼႆႉ တေမီးၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၸေႊၵဝ်ႇ – မိူင်းမၢဝ်း တေမီးဢႃယု 7 ဝၼ်း 6 ၶိုၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈမိူဝ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်းဢႅဝ်ႇယႅမ်ႈပီႈၼွင်ႉ။ မိူဝ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်း မိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုတ်ႇႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼမ်တႄႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢွၼ် ၵၼ်မႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ် တေႃႉၶူဝ်းၾင်ႇပုၼ်ႉမႃးၶၢႆၾင်ႇၼႆႉ တေႃႉၶူဝ်းၾင်ႇၼႆႉ မိူဝ်းၶၢႆ ၾင်ႇပုၼ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ် တေႁဵတ်းတၢင်းမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်မႄးတၢင်း၊ လၢင်းႁွင်ႈ၊ ပတ်းတၢင်း၊ တဵင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵၢၼ်ၼၵ်း၊ ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ တေႁဵတ်းၵၢၼ် သႅင်ႇၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း