Saturday, July 13, 2024

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း (TMFA)ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပၢႆးမွၼ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉ

Must read

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း (TMFA) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးမွၼ်း Ta’ang Arts Academy (TAA)   တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 30/9/2023  တေႁပ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း 30 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သေ ဢႃယု တေလႆႈမီးၼႂ်းၵႄႈ 16 – 25 ပီ ။ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ တေတႄႇပိုတ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ၼႂ်းပီ 2026  ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း (TMFA)ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတဢၢင်းလႄႈ ပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵူၺ်းသေ တႃႇႁဵၼ်းသွၼ် လႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးမွၼ်း တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ ဝၢႆးသေႁဵၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ တေလႆႈဝႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ((Diploma in Arts- Dip.Arts) ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း တီႈဢေႇသုတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၼႆႉၵႂႃႇႁႂ်ႈမီးၸၼ်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈ   ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းသေ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆမွၼ်းတဢၢင်း Ta’ang Arts Academy (TAA)  ၼႆႉ တေမီးသွၼ်လၢႆၽႃးသႃ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၊ တႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၊ လၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းၾိင်ႈထုင်းတဢၢင်း ၊ Basic Arts, Guitar, Drums, Bass, Lead, Keyboard, Saxophone, Violin၊ ၊ Sound & Mechanic Engineer လိူဝ်ၼၼ်ႉ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ၊ လိၵ်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်းတဢၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေသွၼ်ပႃးၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတူၺ်းတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတီႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉသေတႃႉ  သမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈၼႆသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇပၼ်သင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း